Certifikat Status DISTRIKT


Hur går miljöcertifiering till?

Läs igenom handledningarna
Ladda ner blankett, fyll i erfoderliga fält och spara PDF dokumentet lokalt på Er PC.
Bifoga dokumentet i ett Epost till distrikets miljörådgivare.
När distriktet har fått blanketten kommer ett miljö certifikat att skickas till klubben

Klubbar som saknar permanent anläggning och ej arrangerar tävlingar

Detta gäller för så kallade brevlåde klubb som ej har någon fast anläggning och inte arrangerar tävling på tillfällig anläggning t.ex rally.
Fyll i första delen av blankett permanent anläggning

Klubbar med permanent anläggning och ej arrangerar tävlingar

Detta gäller klubbar som har fast anläggning för träning och tävling och ej arrangerar tävling på tillfällig anläggning t.ex rally.
Fyll i hela blankett permanent anläggning

Klubbar som har permanent anläggning och arrangerar tävlingar

Detta gäller klubbar som har permanent anläggning för träning och tävling och arrangerar tävling på tillfällig anläggning t.ex rally.
Fyll i hela blankett permanent anläggning och hela blankett tävling tillfällig anläggning

Klubbar som saknar permanent anläggning och arrangerar tävlingar

Detta gäller klubbar som saknar permanent anläggning för träning och tävling och arrangerar tävling på tillfällig anläggning t.ex rally.
Fyll i första delen av blankett permanent anläggning och hela blankett tävling tillfällig anläggning

Klubbar som har träningsområden utanför permanent anläggning

Detta gäller klubbar som har träningsområden utanför permanent anläggning
Fyll i hela blankett träningsområde utanför permanent anläggning


Glöm inte att läsa handledningen till blanketterna

Hitta ditt distrikts miljörådgivareDirektlänk från Er WEB server till ett speciellt distrikt på denna server, se meny Hjälp

Länkar
Blanketter och handledningar för Miljörevisions 

Svenska Bilsportförbundets miljöpolicy
Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om motorsport på bana (FAP 512-1)
Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om motorsport i teräng (FAP 512-2)
Miljöbalken(1998:808)

Avfallsförordningen (2011:927)

Naturvårdsverkets - Buller från motor- och bilprovningsbanor
Vägledning och information om verksamhetsutövarens egenkontroll